งานกอล์ฟแอร์คอน2000 ประจำปี 2017 ครั้งที่ 1 ณ.สนามกอล์ฟ THE ROYAL GEMS GOLF CITY

การแข่งขัน “กอล์ฟแอร์คอน2000 ประจำปี 2017 ครั้งที่ 1 ณ.สนามกอล์ฟ THE ROYAL GEMS GOLF CITY” วันที่ 24 ก.พ. 2560

ทาง บ.เอสคอร์ป ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟแอร์คอน2000 ประจำปี 2017 ครั้งที่ 1 โดยทางภายในงานได้มีบู๊ธจัดกิจกรรม และมอบของรางวัล ให้กับกลุ่มผู้แข่งขันที่เป็นสมาชิกเครื่องปรับอากาศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์กับร้านค้าที่ให้การสนับสนุนสินค้าจากทาง บ.เอสคอร์ป มาอย่างยาวนาน