การแข่งขัน “กอล์ฟแอร์คอน2000 ประจำปี 2018 ครั้งที่ 1 ณ.สนามกอล์ฟ Thai Country Club”

กอล์ฟแอร์คอน2000 ประจำปี 2018 ครั้งที่ 1

 

การแข่งขัน “กอล์ฟแอร์คอน2000 ประจำปี 2018 ครั้งที่ 1 ณ.สนามกอล์ฟ Thai Country Club” วันที่ 26 ก.พ. 2561

ทาง บ.เอสคอร์ป ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟแอร์คอน2000 ประจำปี 2018 ครั้งที่ 1 โดยทางภายในงานได้มีบู๊ธจัดกิจกรรม และมอบของรางวัล ให้กับกลุ่มผู้แข่งขันที่เป็นสมาชิกเครื่องปรับอากาศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์กับร้านค้าที่ให้การสนับสนุนสินค้าจากทาง บ.เอสคอร์ป มาอย่างยาวนาน