Catagory

LG (Rotary Compressor)

คอมเพรสเซอร์คุณภาพดี มาตรฐานการผลิตสูง ที่โรงงานประกอบแอร์ในประเทศไทยเลือกใช้มากที่สุด

HITACHI (Reciprocating Compressor)

คอมเพรสเซอร์สัญชาติญี่ปุ่น เล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา ประหยัดไฟ คอมที่ได้รับเลือกจากผู้ประกอบตู่แช่ในประเทศไทยมากที่สุด

REFCENTER (Tools)

REFCENTER อุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สินค้ามาตรฐานระดับส่งออกทวีปยุโรป และเอเชีย

Other

อุปกรณ์เสริมระดับมาตรฐานสูงเหมาะสำหรับใช้ร่วมกับการติดตั้งให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด