แนะนำน้ำยาแอร์ “R32a”

แนะนำยาแอร์ R32a

ประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตโซนร้อนอย่างไรเสียก็คงหนีไม่พ้นต้องมีแอร์ไว้ปรับอากาศที่ร้อนอบอ้าวจนถึงร้อนเดือดให้เย็นลง ในวงการแอร์ที่มีนานกว่า 30 ปี ก็ได้มีการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านเครื่องปรับอากาศมาตลอด จะมีสิ่งหนึ่งที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้นคือ “น้ำยาแอร์” ที่เป็นเหมือนส่วนสำคัญในการนำพาความร้อนจากภายในห้องออกสู่ภายนอก วันนี้จึงจะมาขอแนะนำน้ำยาตัวใหม่ที่กำลังจะมีโอกาสประกาศใช้แทนน้ำยา R22 เดิม

คุณสมบัติของน้ำยา R32a